slider1

In deze tijden van verduurzaming helpen subsidieregelingen zeker om de groene daken in Nederland te laten groeien in oppervlakten. Klimaatadaptatie is aan de orde van de dag. Greenmakers is voorstander om deze duurzame ontwikkelingen te stimuleren. Het vergroenen en verduurzamen van een gebouw, dak of gevel vergt een investering die op termijn zeker weer wordt terugverdient. Verschillende gemeenten in Nederland geven subsidie op de aanleg van een groendak vanwege maatschappelijke voordelen. De bedragen varieren per per m² voor extensieve daken geld vaak een met een maximum bedrag / aantal m². Voorwaarde om voor subsidie in aanmerking te komen is dat het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van de groendaken worden uitgevoerd door een erkend bedrijf als Greenmakers.

"Subsidie: hét groeimiddel voor groendaken"

wemaketheworldgreener